WYPADKI

Proponujemy Państwu fachową pomoc w przeprowadzeniu postępowania powypadkowego, oraz sporządzeniu pełnej dokumentacji powypadkowej.

Usługa obejmuje (w zależności od stopnia skomplikowania wypadku):

 • Sporządzenie dokumentacji o powołaniu zespołu powypadkowego.
 • Udział w wizytach organów nadzoru nad warunkami pracy (PIP, UDT).
 • Wysłuchanie i zapis wyjaśnień poszkodowanych i świadków.
 • Oględziny miejsca wypadku oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej.
 • Sporządzenie niezbędnej dokumentacji powypadkowej (m.in protokołu powypadkowego, karty wypadku, statystycznej karty wypadku, poleceń powypadkowych).
 • Prowadzenie korespondencji urzędowej z ZUS (w przypadku takiej konieczności).

wypadkiUsługę świadczymy kompleksowo - od wypadku do wezwania pracownika na komisję lekarską przez ZUS. Poprawne ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowanie wniosków wynikających z badania ich przyczyn i okoliczności w praktyce wiąże się ze znajomością szeregu przepisów prawnych. Aby ustrzec Państwa przed popełnianymi błędami przy wyjaśnianiu okoliczności i przyczyn zaistniałych wypadków przy pracy zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych specjalistów.

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków ( Dz. U. Nr 105 poz. 870 z późniejszymi zmianami).

2. KP Dział Dziesiąty, Rozdział VII

 

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest zobowiązany!!!

 • podjąć działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie,
 • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej,
 • zabezpieczyć miejsca wypadku, ustalić okoliczności i przyczyny wypadku,
 • sporządzić wymaganą dokumentację powypadkowa,
 • zastosować środki profilaktyczne zapobiegające podobnym wypadkom.